ΑΡΧΙΚΗ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΙΑΤΡΕΙΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΝΟΣΟΛΟΓΙΑ

ΑΡΧΙΚΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ


Εκείνο που έχει μεγάλη σημασία για τον ασθενή είναι να γνωρίζει πως η πίεση στις περισσότερες περιπτώσεις είναι ιδιοπαθής,δηλαδή δεν βρίσκεται κάποιο αίτιο που να δικαιολογεί την εμφανισή της.

Σε αντίθεση με την αρτηριακή υπέρταση που οφείλεται σε αίτια που εδράζονται σε νεφρικά αγγεία, στα επινεφρίδια ή σε κάποιο άλλο όργανο ,δηλαδή βρίσκεται κάποια αιτία που να δικαιολογεί την εμφανισή που αποκαλείται δευτεροπαθής

Η ανεύρεση του αιτίου μπορεί να αντιμετωπίσει και το πρόβλημα ριζικά. 

Στην περίπτωση της ιδιοπαθούς υπέρτασης έχει παρατηρηθεί ότι συνδυάζεται με αύξηση του σωματικού βάρους.

Κάθε 10 κιλά αύξηση του βάρους πάνω απο το φυσιολογικό επηρεάζει κατά 10 mmHG την πίεση.

Ο αρχικός εργαστηριακός έλεγχος στον οποίο πρέπει να υποβάλεται κάθε ασθενής στον οποίο διαπιστώνεται  πίεση  είναι o παρακάτω :

Γενική αίματος, ΤΚΕ, CRP,
Γενική ούρων, σάκχαρο, ουρία,
κρεατινίνη, ολικά λευκώματα,
αλβουμίνη, Κ, Να, Ca, P,
TSH, FT3, FT4, ΗΒΑ1C
ρενίνη ορού, αλδοστερόνη ορού, κορτιζόλη ορού,
Να & Κ ούρων σε τυχαίο δείγμα,
VMA ούρων 24h, μετανεφρίνες ούρων 24h, κατεχολαμίνες ούρων 24h, χοληστερίνη, τριγλυκερίδια,
HDL, LDL, Apo A, Apo B.

Α/α θώρακος (f/p),
ηλεκτροκαρδιογράφημα,
triplex καρδιάς
Triplex νεφρικών αρτηριών
Υπερηχογράφημα επινεφριδίων

Δείτε περισσότερα στο επόμενο

προηγούμενο


 

Τελευταία ενημέρωση: 19/04/2019